ikonka

Windykacja wierzytelności

 

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka oferuje doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności trudnych wynikających z tytułu wykonawczego, nie rozliczonych faktur, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej oświadczeń, kontraktów, wynajmu lokali a także każdym innym udokumentowanym przypadku. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia należnych świadczeń na wszystkich etapach odzyskiwania należności.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • przygotowania przedsądowych, ostatecznych wezwań do zapłaty;
  • zastępowania Klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach ze stroną przeciwną;
  • przygotowanie treści ugody pozasądowej lub porozumienia;
  • sporządzenie pozwu o zapłatę;
  • reprezentowanie przed sądami powszechnym we wszystkich instancjach, w tym również w postępowaniu upominawczym i nakazowym;
  • podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika;
  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego;
  • w przypadku bezskutecznej egzekucji prowadzenie spraw zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia od innych podmiotów np. członków zarządu;
  • sporządzenie skargi pauliańskiej.