ikonka

Prawo medyczne

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka prowadzimy sprawy w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz błędu w sztuce lekarskiej, reprezentujemy zarówno lekarzy, personel medyczny jak i pacjentów.

Pacjentom oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko podmiotom leczniczym. Oferujemy również pomoc w realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw. Świadczymy pomoc prawną między innymi w zakresie:

 • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie w następstwie popełnienia błędów w tzw. „sztuce lekarskiej” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym;
 • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta;
 • odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę własną bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
 • ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne;
 • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych.

Podmiotom leczniczym, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, oferujemy między innymi:

 • kompleksową obsługę prawną obejmującą bieżące doradztwo prawne;
 • obsługę korporacyjną;
 • windykację należności;
 • reprezentację przed sądami i organami administracji;
 • reprezentowanie w postępowaniach oraz sporach przed Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • obsługę prawną przy zawieraniu umów z NFZ oraz innych umów związanych z działalnością leczniczą;
 • obsługę w zakresie sporów sądowych w tym w sporach sądowych z pacjentami o błędy w tzw. „sztuce lekarskiej”.

Lekarzom, w ramach obsługi indywidualnej, oferujemy reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w tzw. „sztuce lekarskiej”. Nasz zespół adwokatów reprezentuje lekarzy także w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego.