ikonka

Prawo gospodarcze

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego jak i egzekucyjnego. Posiadamy w tym względzie rozległe doświadczenie, a do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

       • przygotowanie projektów umów z zakresu prawa handlowego oraz prawa gospodarczego;
       • zastępowania Klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach ze stroną przeciwną;
       • przygotowanie i negocjowanie umów związanych z działalnością spółek handlowych;
       • przygotowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
       • przygotowanie umowy spółki komandytowej lub spółki jawnej;
       • zakładanie lub likwidacja spółek prawa handlowego oraz oddziałów i przedstawicielstw;
       • rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
       • przygotowanie umowy sprzedaży udziałów lub akcji;
       • przygotowanie kompletnych dokumentów w przedmiocie zmian umowy lub statusu spółki, zmian osobowych w organach, zmiany siedziby spółki, powołanie lub odwołanie prokurenta, odwołanie dotychczas i powołanie nowego członka zarządu bądź rady nadzorczej;
       • przygotowanie protokołu Zwyczajnego/Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy w sprawie podjęcia uchwały;
       • przekształcanie spółek;
       • przekształcanie przedsiębiorstwa w spółkę;
       • łączenie spółek;
       • podział spółki przez wydzielenie;
       • przygotowanie i opiniowanie umów;
       • przygotowanie i opiniowanie kontraktów gospodarczych;
       • pomoc prawna w bieżących sprawach spółki.

Z powodzeniem reprezentuję podmioty gospodarcze w procesach budowlanych, w sprawach dotyczących zamówień publicznych, w sprawach upadłościowych, w procesach o zapłatę, w sprawach odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz reprezentujemy przedsiębiorców w sporach korporacyjnych. Opracowujemy w sposób wyczerpujący dokumentację pracowniczą m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji. Świadczymy doradztwo w zakresie prawa pracy związane m.in. z nawiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy, stosowaniem sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników.