ikonka

Prawo administracyjne

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami podatkowymi, a także przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Świadczymy usługi w zakresie prawa zamówień publicznych. sporządzanie wniosków i stanowisk w toku postępowania. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie reprezentowania Klientów przed organami skarbowymi w ramach toczących się postępowań. Zapewnimy profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach będących przedmiotem działalności Klienta. Zajmujemy się sprawami prawa nieruchomości, w tym koordynujemy pod względem prawnym oraz doradzamy w procesach inwestycyjnych na wszystkich etapach. Doradzamy w zakresie nabywania nieruchomości, planowania i realizacji inwestycji. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań legalizacyjnych w budownictwie oraz postępowań toczących się przed organami nadzoru budowlanego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących kar administracyjnych oraz w uzyskaniu koncesji i zgód wymaganych prawem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wieloletnia praktyka i doświadczenie umożliwiają oferowanie usług na najwyższym poziomie.