Zaufaj najlepszym

Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz administracyjnych. W zależności od tego jakiej dziedziny dotyczy dana sprawa do wykonania zadania będzie angażować się adwokat doświadczony w danym obszarze.

Kliknij na wybraną specjalizację, aby dowiedzieć się więcej.
Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze
Więcej

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego jak i egzekucyjnego ...

Prawo cywilne
Prawo cywilne
Więcej

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka świadczy usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sporządzaniu każdego rodzaju pisemnych projektów wszelkich aktów prawnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, urzędami i innymi organami. Sporządzamy i wnosimy wszelkie pisma związane z danym postępowaniem tj. pozwy, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski, apelacje oraz zażalenia. Zajmujemy się przygotowaniem pisemnych opinii prawnych i ekspertyz, dotyczących zagadnień i problematyki prawnej. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prawa zobowiązań, odszkodowania i zadośćuczynienia. Zapewniamy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych ...

Prawo karne i wykroczeń
Prawo karne i wykroczeń
Więcej

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w prowadzeniu spraw w zakresie prawa karnego i w sprawach o wykroczenia. W sprawach karnych bronimy praw osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa a także zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonych. Naszym celem jest oferowanie Klientom bezpieczeństwa prawnego i przyjęcie najlepszej linii obrony ...

Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Więcej

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami podatkowymi, a także przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym ...

Windykacja wierzytelności
Windykacja wierzytelności
Więcej

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka oferuje doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności trudnych wynikających z tytułu wykonawczego, nie rozliczonych faktur, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej oświadczeń, kontraktów, wynajmu lokali ...

Prawo medyczne
Prawo medyczne
Więcej

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka prowadzimy sprawy w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz błędu w sztuce lekarskiej, reprezentujemy zarówno lekarzy, personel medyczny jak i pacjentów ...